2022-201/202-00

Onsite Engineer (w/m/d) - Tschechien

Tschechien // Customer Service // Berufserfahren

ab sofort / s okamžitou platností, unbefristet / časově neomezená pozice, unbefristet

CZECH VERSION BELOW!

Für uns steht die Kundenorientierung im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns. Wir sorgen dafür, dass sich unsere Kunden rundum wohlfühlen. Unser hoher Anspruch an Forschung und Produktqualität spiegelt sich in unserem ganzheitlichen Service wider. Ob bei der Entwicklung individueller Anlagen, der Installation vor Ort oder bis hin zu regelmäßigen Wartungen und Anlagenweiterentwicklungen – wir sind 24/7 für unsere Kunden erreichbar. Unsere spezialisierten Service- und Prozessingenieure sind weltweit in unseren regionalen Service Centern im Einsatz und bieten einen persönlichen und zuverlässigen Support vor Ort. Ob schnell, flexibel und global - für unsere Kunden ist kein Weg zu weit.

 

Das Wichtigste in Kürze:

Durch den direkten Support beim Kunden, arbeiten Sie als Onsite Engineer (w/m/d) – Tschechien direkt an unserem wichtigsten Kapital: Der Zufriedenheit der Kunden mit AIXTRONs Produkten. Durch ihre strukturierte Kommunikation und Problemlösungskompetenz allein und im Team führen Sie ihre Projekte zum Erfolg.

 

Im Detail:

Ihre Mission:

 • Verantwortung für Service und Wartung unserer Anlagen, bei unserem Kunden vor Ort
 • Mitwirkung bei Platzierung und Qualifikation von Prototypen 
 • Aktive Teilnahme an Weiterbildungen im Rahmen einer kontinuierlichen aufgabenbezogenen Wissensbildung 
 • Durchführung von Upgrades an bestehenden Anlagen
 • Durchführung von Überprüfungen und Wartungen an bestehenden Anlagen
 • Enge Kooperation mit der Serviceabteilung und dem Kunden, im Rahmen von Uptime Optimierungen und weiteren Verbesserungsprojekten.

 

Ihr Profil:

 • Abgeschlossenes Ingenieursstudium oder Technikerausbildung
 • Praktische Erfahrung im Aufbau, Test, Inbetriebnahme und Prozessbetrieb von Anlagen
 • Erfahrung im Umgang mit Depositionsanlagen von Vorteil
 • Kenntnisse auf dem Gebiet mechanischer und elektrischer Abläufe sowie elektrischer Schaltungs- und Steuerungstechnik und deren Softwareumgebung
 • Fähigkeit zur eigenständigen Problembeurteilung und -lösung
 • Umzugsbereitschaft für längere Zeit
 • Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift
 • Verantwortungsbereitschaft, Engagement und Loyalität
 • Führerschein Klasse B

 

Wir bieten:

 • Ein herausforderndes Aufgabengebiet mit hohem gestalterischem Potential bei einem innovativen, internationalen und expandierenden Technologieführer
 • Flache Hierarchien und direkte interdisziplinäre Zusammenarbeit über Leitungsebenen hinweg
 • Arbeiten unter modernsten Arbeitsbedingungen sowie der Nutzung neuester und innovativster Methoden aus Industrie 4.0 in einem interkulturellen Team hoch motivierter Kollegen
 • Gezielte Mitarbeiterförderung durch kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten
 • Eine offene Unternehmenskultur und flexible Arbeitszeit für eine selbstbestimmte „Work-Life-Balance“
 • Überdurchschnittliche Vergütung und Sozialleistungen sowie vielfältige Benefits in Bezug auf Gesundheit, Sport und Mitarbeiterevents
 
_____________________________________
 
Zaměření na zákazníka je středem našich každodenních činností. Našim zájmem je, aby se všichni naši zákazníci cítili dobře. Naše vysoké nároky v oblasti výzkumu a kvality výrobků se odrážejí v našem komplexním servisu. Ať už se jedná o vývoj jednotlivých systémů, instalaci na požadovaném místě nebo o pravidelnou údržbu a další vývoj zařízení - našim zákazníkům jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naši specializovaní servisní a procesní technici jsou k dispozici v našich regionálních servisních centrech a po celém světě jsou tak osobně dostupní zákazníkům. Ať už je jedná o rychlost, flexibilitu nebo celosvětovost - vždy platí, že jsme pro své zákazníky snadno dosažitelní.
 

Stručně to nejdůležitější:

 

Jako inženýr (ž/m/d) budete prostřednictvím přímé podpory, příp. přímo v místě (onsite) u zákazníků pracovat s naší nejdůležitější hodnotou, kterou je spokojenost zákazníků s výrobky společnosti AIXTRON. Své projekty úspěšně zvládnete díky strukturované komunikaci a schopnostem řešit problémy samostatně i v týmu.

 

Podrobněji:

 

Váš úkol:

 

 • Odpovědnost za servis a údržbu našich zařízení v místě našich zákazníků
 • Spolupráce při umisťování a kvalifikaci prototypů 
 • Aktivní účast na dalším vzdělávání v rámci průběžného rozvoje znalostí souvisejících s úkolem 
 • Provádění aktualizací stávajících zařízení
 • Provádění kontrol a údržby stávajících zařízení
 • Úzká spolupráce se servisním oddělením a zákazníkem v rámci optimalizace dob provozuschopnosti a dalších projektů zaměřených na zlepšování.

 

Váš profil:

 

 • Ukončené inženýrské studium nebo technické vzdělání
 • Praktické zkušenosti s montáží, testováním, uváděním do provozu a procesním provozem zařízení
 • Zkušenosti s depozitními zařízeními jsou výhodou.
 • Znalost mechanických a elektrických procesů, dále elektrických obvodů a řídicí techniky a jejich softwarového prostředí.
 • Schopnost samostatně posuzovat a řešit problémy
 • Ochota přestěhovat se na delší dobu ke klientovi
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 • Ochota převzít odpovědnost, iniciativní přístup a loajalita

 

Nabízíme:

 

 • Práci, která je výzvou pro Váš vysoký tvůrčí potenciál, kterou budete provádět pro inovativního, mezinárodního a expandujícího technologického lídra
 • Plochou hierarchii a přímou mezioborovou spolupráci napříč úrovněmi řízení
 • Práci v nejmodernějších pracovních podmínkách a využívání nejnovějších a nejinovativnějších metod z Industrie 4.0 v mezikulturním týmu vysoce motivovaných kolegů
 • Cílený rozvoj zaměstnanců prostřednictvím průběžného odborného vzdělávání a rozvoje osobních dovedností
 • Otevřenou firemní kulturu a flexibilní pracovní dobu pro vyvážený pracovní a soukromý život
 • Odměňování podle výkonu a sociální výhody, dále širokou škálu benefitů v oblasti zdraví, sportu a zaměstnaneckých akcí

Ihre Kontaktperson

Human Resources - Talent Acquisition

Tom Lankes

Talent Acquisition Expert

Tel: +49 (2407) 9030 0

Fax: +49 (2407) 9030 494

Sales

Alan Tai
Taiwan/Singapore

Tel: +886 3 571 2678 ext. 101

Christof Sommerhalter
USA

Tel: +1 669-228 ext. 3893

Frank Schulte
Europe

Tel: +49 (2407) 9030 -768

Hisatoshi Hagiwara
Japan

Tel: +81 3-5781-0935 ext. 510

Nam Kyu Lee
South Korea

Tel: +82 31 371 ext. 3011

Wei (William) Song
China

Tel: +86 2164453226 ext. 101

Produkte

Vincent Meric
Vice President Marketing

Tel: +49 (0) 2407 9030-9022

Service

AIXTRON SE (Headquarters)

Tel: +49 (2407) 9030-0

AIXTRON SE (R&D Center)

Tel: +49 (2407) 9030-222

AIXTRON 24/7 Technical Support Line

Tel: +49 (2407) 9030-999

AIXTRON Ltd (UK)

Tel: +44 (1223) 519-444

AIXTRON K.K. (Japan)

Tel: +81 3 5781 0931

AIXTRON Korea Co., Ltd.

Tel: +82 (31) 371-3000

AIXTRON Taiwan Co., Ltd. (Main Office)

Tel: +886 3 571 2678

AIXTRON Inc. (USA)

Tel: +1 (669) 228-3759

Ersatzteile

Satoshi Fujii
Japan

Tel: +81 3 5781 0932

Brian Chuang
Taiwan/Singapore

Tel: +886 3 5712 678 Durchwahl 250

Ersatzteile Europa
Europe

Tel: +49 2407 9030-844

Chanyoung Han
South Korea

Tel: +82 31 371 3023

Colin Wong
USA

Tel: +1 669 228-3759

Karriere 

Laura Preinich
Recruiter

Tel: +49 (2407) 9030 0

Nachhaltigkeit

Christoph Pütz
Senior Manager ESG & Sustainability

Tel: +49 (0) 2407 9030-5968

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Guido Pickert
Vice President

Tel: +49 (2407) 9030 3665

Unternehmen & Investor Relations

Guido Pickert
Vice President

Tel: +49 (2407) 9030-444

Forschung & Entwicklung

Prof. Dr. Michael Heuken
Vice President Advanced Technologies

Tel: +49 (2407) 9030-335

Sales

Alan Tai
Taiwan/Singapore

E-Mail senden

Christof Sommerhalter
USA

E-Mail senden

Frank Schulte
Europe

E-Mail senden

Hisatoshi Hagiwara
Japan

E-Mail senden

Nam Kyu Lee
South Korea

E-Mail senden

Wei (William) Song
China

E-Mail senden

Produkte

Vincent Meric
Vice President Marketing

E-Mail senden

Ersatzteile

Yun Ling
China

E-Mail senden

Satoshi Fujii
Japan

E-Mail senden

Brian Chuang
Taiwan/Singapore

E-Mail senden

Ersatzteile Europa
Europe

E-Mail senden

Chanyoung Han
South Korea

E-Mail senden

Colin Wong
USA

E-Mail senden

Karriere 

Laura Preinich
Recruiter

Nachhaltigkeit 

Christoph Pütz
Senior Manager ESG & Sustainability

E-Mail senden

Unternehmen & Investor Relations

Guido Pickert
Vice President

E-Mail senden

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Guido Pickert
Vice President

E-Mail senden

Forschung & Entwicklung

Prof. Dr. Michael Heuken
Vice President Advanced Technologies

E-Mail senden

Service

AIXTRON SE (Headquarters)

AIXTRON 24/7 Technical Support Line

AIXTRON Europe

AIXTRON Ltd (UK)

AIXTRON K.K. (Japan)

AIXTRON Korea Co., Ltd.

AIXTRON Taiwan Co., Ltd. (Main Office)

AIXTRON Inc. (USA)

Produkte

Vincent Meric
Vice President Marketing

Karriere

Laura Preinich
Recruiter

Nachhaltigkeit 

Christoph Pütz
Senior Manager ESG & Sustainability

Unternehmen & Investor Relations

Guido Pickert
Vice President

Forschung & Entwicklung

Prof. Dr. Michael Heuken
Vice President Advanced Technologies

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Guido Pickert
Vice President